Mobiler.lv līguma nosacījumi

Šie līguma nosacījumi tiek piemēroti www.mobiler.lv sistēmā mobilo tālruņu, planšetdatoru un iPod atkārtotas izmantošanas un tālākas tirdzniecības nolūkos sekojošā veidā.
Akcija
Samsung produktu pārdevēji (turpmāk - Pārdevēji) organizē Samsung Galaxy 2019.gada Q4 atpirkuma akciju (turpmāk – Akcija).
Akcija ir spēkā Pārdevēju tiešsaistes un bezsaistes veikalos, kas norādīti samsung.com/lv/lt/ee (turpmāk – Veikals).
Akcija ir spēkā no 2019.gada 20. novembra pulksten 00:00 līdz 2019.gada 31. decembrim pulksten 23:59 (turpmāk – Akcijas periods).
Akcijas preces ir Samsung Galaxy Note 10 | 10+ | 10+ 5G, modeļi Nr. SM-N970FZKDSEB, SM-N970FZSDSEB, SM-N975FZKDSEB, SM-N975FZKGSEB, SM-N975FZSDSEB, SM-N975FZSGSEB, SM-N975FZSYSEB, SM-N976BZKASEB, SM-N976BZSASEB; Samsung Galaxy S10 | S10+, modeļi Nr. SM-G973FZGDSEB, SM-G973FZKDSEB, SM-G973FZKGSEB, SM-G973FZRDSEB, SM-G973FZSDSEB, SM-G973FZWDSEB, SM-G973FZWGSEB, SM-G975FCKGSEB, SM-G975FCKHSEB, SM-G975FCWGSEB, SM-G975FCWHSEB, SM-G975FZGDSEB, SM-G975FZKDSEB, SM-G975FZRDSEB, SM-G975FZSDSEB, SM-G975FZWDSEB (turpmāk – Akcijas preces).
Klienti, kuri piedalās Akcijā, ir tiesīgi iegādāties Akcijas preces ar turpmāk aprakstīto Bonusu.
Piedāvājums ir spēkā tikai attiecībā uz tām Akcijas precēm, ko izplata SIA „Samsung Electronics Baltics”. Klientam ir jāpārliecinās pie mazumtirgotāja, vai viņa izvēlētās preces dod tiesības piedalīties Akcijā
Klientam jāievēro Pārdevēja papildu norādījumiem attiecībā uz Akciju.
Piedalīšanās Akcijā tiešsaistē
Ja Akcijas perioda laikā klients pērk Akcijas preci tiešsaistes Veikalā, kas norādīts www.tagasiost.ee Igaunijā, www.atpirkums.lv Latvijā vai www.senainauja.lt Lietuvā, un izvēlas turpmāk aprakstīto sava vecā viedtālruņa, planšetes, Samsung viedpulksteņa vai Apple iWatch (turpmāk – Vecā ierīce) atpirkuma iespēju, klients ir tiesīgs saņemt gan Vecās ierīces atpirkuma vērtību, gan bonusu papildus atpirkuma vērtībai (turpmāk - Bonuss). Bonuss ir iepriekš noteikta zemāk norādītā summa atkarībā no iegādātās Akcijas preces.
Tiek piemēroti šādi Bonusi:
Iegādātā Akcijas prece Galaxy Note10 vai Note10+, vai Note10+ 5G Galaxy S10 vai S10+
SM-N970FZKDSEBSM-G973FZGDSEB
SM-N970FZSDSEBSM-G973FZKDSEB
SM-N975FZKDSEBSM-G973FZKGSEB
SM-N975FZKGSEBSM-G973FZRDSEB
SM-N975FZSDSEBSM-G973FZSDSEB
SM-N975FZSGSEBSM-G973FZWDSEB
SM-N975FZSYSEBSM-G973FZWGSEB
SM-N976BZKASEBSM-G975FCKGSEB
SM-N975FZSGSEBSM-G975FCKHSEB
SM-G975FCWGSEB
SM-G975FCWHSEB
SM-G975FZGDSEB
SM-G975FZKDSEB
SM-G975FZRDSEB
SM-G975FZSDSEB
SM-G975FZWDSEB
Bonusa summa 100 EUR 100 EUR
Tiešsaistes atpirkuma izpildes nolūkos klienta Vecās ierīces atpirkuma vērtību nosaka Redeem Nordics OÜ, reģistrācijas numurs: 11956374, adrese: Aardla tn 23, Tartu, 50110, Igaunija (turpmāk – Partneris).
Attiecīgās atpirkuma vērtības un Bonusa summa tiek nodrošināta klientam atmaksas veidā pēc tam, kad klients nosūta Partnerim savu Veco ierīci.
Lai saņemtu atmaksu pēc Akcijas preces iegādes, klientam jāapmeklē atpirkuma mājaslapa, proti, www.tagasiost.ee Igaunijā, www.atpirkums.lv Latvijā vai www.senainauja.lt Lietuvā, jānorāda iegādātās Akcijas preces IMEI kods vai sērijas numurs (tikai produktiem bez sim-kartes) un informācija par pirkumu, pašam jāveic savas Vecās ierīces atpirkuma vērtības novērtējums un jāpabeidz reģistrācija mājaslapā 7 dienu laikā no Akcijas preces pirkuma datuma. Klients atzīst, ka pašnovērtējuma vērtība ir ilustratīva, aptuvena, un tā var svārstīties. Precīzu atpirkuma vērību nosaka Partneris.
Pēc tam, kad klients veicis pašnovērtējumu, tam jānodod sava Vecā ierīce un parakstīts atpirkuma līgums noteiktajam paku piegādes dienestam Vecās ierīces un līguma piegādāšanai Partnerim 14 dienu laikā no reģistrācijas mājaslapā. Piegāde ir bez maksas. Ja klients nenodod savu Veco ierīci atpirkumam vai parakstīto atpirkuma līgumu Partnerim norādītajā termiņā, klients nav tiesīgs saņemt atmaksu, tai skaitā Bonusu.
Pirms savas Vecās ierīces nodošanas noteiktajam paku piegādes dienestam klientam jāatbrīvo Vecā ierīce no visiem ar to saistītajiem klienta kontiem, ieskaitot, bet ne tikai, Google kontu (visām Android ierīcēm), Samsung kontu (Samsung ierīcēm), iCloud (iOS ierīcēm), un pilnībā jāatjauno rūpnīcas iestatījumi Vecajā ierīcē. Klientam ieteicams izgatavot rezerves kopiju, lai izvairītos no vērtīgas informācijas zaudēšanas.
Paredzēts, ka Vecā ierīce, ko klients nodod atpirkumam, būs lietota. Vecā ierīce nedrīkst būt izjauktā veidā. Vecajai ierīcei jābūt vienā gabalā ražotāja sākotnēji izgatavotajā veidā. Vecajai ierīcei un visām tās daļām jābūt ražotāja izgatavotām – Veco ierīču pakaļdarinājumi vai Vecās ierīces ar trešo personu rezerves daļām netiks pieņemtas.
Atpirkumam Bonusa saņemšanai var nodot tikai vienu Veco ierīci.
Vecās ierīces vērtība atkarīga no ierīces stāvokļa, modeļa un tirgus svārstībām. Partneris novērtēs Veco ierīci, klienta noteikto pašnovērtējuma vērtību, un tad apstiprinās vai atjauninās klienta noteikto pašnovērtējuma vērtību.
Klients saņems atmaksu Partnera apstiprinātās vai atjauninātās novērtējuma vērtības apjomā un Bonusu divu darba dienu laikā pēc tam, kad Partneris būs veicis novērtējumu.
Klientam jāiepazīstas ar noteikumiem, kas pieejami atpirkuma vietnē, proti, www.tagasiost.ee Igaunijā, www.atpirkums.lv Latvijā un www.senainauja.lt Lietuvā, kas regulēs tiešsaistes atpirkuma darījumu.
Piedalīšanās Akcijā bezsaistē
Ja Akcijas periodā klients iegādājas Akcijas preci Veikalā, kur Pārdevējs dod norādījumus klientiem par Veikalā veicamo atpirkumu, un klients izvēlas turpmāk aprakstīto iespēju nodot atpirkumam veco viedtālruni, planšeti, Samsung viedpulksteni vai Apple iWatch (turpmāk – Vecā ierīce), klients ir tiesīgs saņemt gan Vecās ierīces atpirkuma vērtību, gan bonusu papildus atpirkuma vērtībai (turpmāk saukts – Bonuss). Bonuss ir iepriekš noteikta zemāk norādītā summa atkarībā no iegādātās Akcijas preces.
Tiek piemēroti šādi Bonusi:
Iegādātā Akcijas prece Galaxy Note10 vai Note10+, vai Note10+ 5G Galaxy S10 vai S10+
SM-N970FZKDSEBSM-G973FZGDSEB
SM-N970FZSDSEBSM-G973FZKDSEB
SM-N975FZKDSEBSM-G973FZKGSEB
SM-N975FZKGSEBSM-G973FZRDSEB
SM-N975FZSDSEBSM-G973FZSDSEB
SM-N975FZSGSEBSM-G973FZWDSEB
SM-N975FZSYSEBSM-G973FZWGSEB
SM-N976BZKASEBSM-G975FCKGSEB
SM-N975FZSGSEBSM-G975FCKHSEB
SM-G975FCWGSEB
SM-G975FCWHSEB
SM-G975FZGDSEB
SM-G975FZKDSEB
SM-G975FZRDSEB
SM-G975FZSDSEB
SM-G975FZWDSEB
Bonusa summa 100 EUR 100 EUR
Atpirkuma vērtība un Bonuss tiek nodrošināts klientam atlaides veidā, kad klients pērk Akcijas preci un nodod Veikalā savu Veco ierīci Akcijas preces pirkuma laikā. Ja klients nenodod Veikalā savu Veco ierīci atpirkumam, klients nav tiesīgs saņemt atpirkuma vērtību un Bonusu.
Pirms savas Vecās ierīces nodošanas Veikala personālam klientam jāatbrīvo Vecā ierīce no visiem ar to saistītajiem klienta kontiem, ieskaitot, bet ne tikai, Google kontu (visām Android ierīcēm), Samsung kontu (Samsung ierīcēm), iCloud (iOS ierīcēm), un pilnībā jāatjauno rūpnīcas iestatījumi Vecajā ierīcē. Klientam ieteicams izgatavot rezerves kopiju, lai izvairītos no vērtīgas informācijas zaudēšanas.
Paredzēts, ka Vecā ierīce, ko klients nodod atpirkumam, būs lietota. Vecā ierīce nedrīkst būt izjauktā veidā. Vecajai ierīcei jābūt vienā gabalā ražotāja sākotnēji izgatavotajā veidā. Vecajai ierīcei un visām tās daļām jābūt ražotāja izgatavotām – Veco ierīču pakaļdarinājumi vai Vecās ierīces ar trešo personu rezerves daļām netiks pieņemtas.
Atpirkumam Bonusa saņemšanai var nodot tikai vienu veco ierīci.
Vecās ierīces vērtība atkarīga no ierīces stāvokļa un modeļa un tirgus svārstībām. Veikala personāls novērtēs Veco ierīci un attiecīgi piemēros atlaidi Akcijas preces cenai.
Vispārīgi noteikumi
Akcija ir paredzēta tikai klientiem mazumtirdzniecībā, un tā neattiecas uz precēm, kas tiek iegādātas tālākas pārdošanas nolūkā.
Ir spēkā Veikala vispārīgie pārdošanas un piegādes noteikumi, ja Pārdevējs nenosaka vai šie noteikumi skaidri neparedz citādi.
Klients nav tiesīgs saņemt atmaksu vai atlaidi, ja tiek konstatēts, ka klients nav ievērojis šos noteikumus vai ir negodīgi ietekmējis šīs Akcijas norisi.
Sūdzības par Akciju var iesniegt līdz 2020.gada 31. martam, zvanot vai rakstot uz zvanu centru:
     Igaunijā: 800-7267, info@samsung.ee
     Latvijā: 8000-7267, info@samsung.lv
     Lietuvā: 8800-77777, info@samsung.lt