Mobiler.lv līguma nosacījumi

Šie līguma nosacījumi tiek piemēroti www.mobiler.lv sistēmā mobilo tālruņu, planšetdatoru un iPod atkārtotas izmantošanas un tālākas tirdzniecības nolūkos sekojošā veidā.
Akcija
Samsung produktu pārdevēji (turpmāk - Pārdevēji) organizē Samsung Galaxy Note 10 | 10+ viedtālruņu iepriekšējas pasūtīšanas akciju (turpmāk – Akcija).
Akcija ir spēkā samsung.com/lv/lt/ee norādītajos Pārdevēju tiešsaistes un bezsaistes veikalos (turpmāk – Veikals).
Akcija ir spēkā no 2019.gada 8.augusta pulksten 00:00 līdz 2019.gada 22.augusta pulksten 23:59 (turpmāk – Akcijas periods).
Akcijas prece ir Samsung Galaxy Note 10 | 10+ viedtālrunis, modeļa Nr. SM – N970FZKDSEB, SM – N970FZSDSEB, SM – N975FZKDSEB, SM – N975FZSDSEB, SM – N975FZKGSEB, SM – N975FZSGSEB (turpmāk – Akcijas prece).
Klienti, kuri piedalās Akcijā, ir tiesīgi pirkt Akcijas preci ar turpmāk aprakstīto Bonusu.
Piedalīšanās Akcijā tiešsaistē
Ja Akcijas perioda laikā klients nopērk Akcijas preci tiešsaistes veikalā, kas norādīts www.tagasiost.ee Igaunijā, www.atpirkums.lv Latvijā vai www.senainauja.lt Lietuvā un izvēlas turpmāk aprakstīto sava vecā viedtālruņa atpirkuma iespēju, klients ir tiesīgs saņemt gan vecā viedtālruņa atpirkuma vērtību, gan 100 EUR bonusu papildus atpirkuma vērtībai (turpmāk - Bonuss).
Tiešsaistes atpirkuma izpildes nolūkos klienta vecā viedtālruņa atpirkuma vērtību nosaka Redeem Nordics OÜ, reģistrācijas numurs: 11956374, adrese: Aardla tn 23, Tartu, 50110, Igaunija (turpmāk saukts Partneris).
Attiecīgā atpirkuma vērtība un Bonusa summa tiek nodrošināta klientam atmaksas veidā pēc tam, kad klients nosūta Partnerim savu atpirkumam piedāvāto veco viedtālruni.
Lai saņemtu atmaksu pēc Akcijas preces iegādes, klientam jāapmeklē atpirkuma mājaslapa, proti, www.tagasiost.ee Igaunijā, www.atpirkums.lv Latvijā vai www.senainauja.lt Lietuvā, jānorāda iegādātās Akcijas preces IMEI kods, informācija par pirkumu, pašam jānovērtē sava vecā viedtālruņa atpirkuma vērtība un jāpabeidz reģistrācija mājaslapā 7 dienu laikā no Akcijas preces pirkuma datuma. Klients atzīst, ka pašnovērtējuma vērtība ir ilustratīva, aptuvena, un tā var svārstīties. Precīzu atpirkuma vērību nosaka Partneris.
Pēc tam, kad klients veicis pašnovērtējumu, tam jānodod savs vecais viedtālrunis un parakstītais atpirkuma līgums norīkotajam kurjeram vai paku piegādes dienestam sava vecā viedtālruņa un parakstīta atpirkuma līguma nosūtīšanai Partnerim ne vēlāk kā 14 dienu laikā no reģistrācijas mājaslapā. Piegāde ir bez maksas. Ja klients nenodod savu atpirkumam piedāvāto veco viedtālruni Partnerim norādītajā termiņā, klients nav tiesīgs saņemt atmaksu, tai skaitā Bonusu.
Pirms sava vecā viedtālruņa nodošanas norīkotajam kurjeram vai paku piegādes dienestam, klientam jāatbrīvo viedtālrunis no visiem ar to saistītajiem klienta kontiem, ieskaitot, bet ne tikai, Google kontu (visiem Android viedtālruņiem), Samsung kontu (Samsung viedtālruņiem), iCloud (iOS viedtālruņiem), un pilnībā jāatjauno rūpnīcas iestatījumi viedtālrunī. Klientam ieteicams izgatavot rezerves kopiju, lai izvairītos no vērtīgas informācijas zaudēšanas.
Paredzēts, ka viedtālrunis, ko klients nodod atpirkumam, būs lietots. Tomēr klientam nav aizliegts nodot jaunu viedtālruni. Viedtālrunim un visām tā daļām jābūt oriģinālā ražotāja izgatavotām – viedtālruņu pakaļdarinājumi vai tālruņi ar trešo personu rezerves daļām netiks pieņemti.
Atpirkumam Bonusa saņemšanai var nodot tikai vienu veco ierīci.
Vecā viedtālruņa vērtība atkarīga no ierīces stāvokļa, modeļa un tirgus svārstībām. Partneris novērtēs veco viedtālruni, klienta noteikto pašnovērtējuma vērtību, un tad apstiprinās vai atjauninās klienta noteikto pašnovērtējuma vērtību. Klients saņems ziņu e-pastā ar Partnera novērtējuma rezultātu.
Klients saņems atmaksu Partnera apstiprinātās vai atjauninātās novērtējuma vērtības apjomā divu darba dienu laikā pēc tam, kad Partneris būs veicis novērtējumu.
Klientam jāpārbauda noteikumi un nosacījumi, kas pieejami atpirkuma vietnē, proti, www.tagasiost.ee Igaunijā, www.atpirkums.lv Latvijā un www.senainauja.lt Lietuvā, kas ir piemērojami tiešsaistes atpirkuma darījumam.
Piedalīšanās Akcijā bezsaistē
Ja klients iepriekš pasūta Akcijas preci Veikala mājaslapā Akcijas perioda laikā, veic Akcijas preces pirkumu Veikalā līdz 2019.gada 31.augustam nodod atpirkumam veco viedtālruni turpmāk aprakstītajā veidā, klients ir tiesīgs saņemt gan vecā viedtālruņa atpirkuma vērtību, gan 100 EUR bonusu papildus atpirkuma vērtībai (turpmāk – Bonuss).
Atpirkuma vērtība un Bonuss tiek nodrošināts klientam atlaides veidā, kad klients pērk Akcijas preci un šī pirkuma laikā nodod Veikalā savu veco viedtālruni atpirkumam. Ja klients nenodod Veikalā savu veco viedtālruni atpirkumam, klients nav tiesīgs saņemt atpirkuma vērtību un Bonusu.
Pirms sava vecā viedtālruņa nodošanas Veikala personālam klientam jāatbrīvo viedtālrunis no visiem ar to saistītajiem klienta kontiem, ieskaitot, bet ne tikai, Google kontu (visiem Android viedtālruņiem), Samsung kontu (Samsung viedtālruņiem), iCloud (iOS viedtālruņiem), un pilnībā jāatjauno rūpnīcas iestatījumi viedtālrunī. Klientam ieteicams izgatavot rezerves kopiju, lai izvairītos no vērtīgas informācijas zaudēšanas.
Paredzēts, ka viedtālrunis, ko klients nodod atpirkumam, būs lietots. Tomēr klientam nav aizliegts nodot jaunu viedtālruni. Viedtālrunim un visām tā daļām jābūt oriģinālā ražotāja izgatavotām – viedtālruņu pakaļdarinājumi vai tālruņi ar trešo personu rezerves daļām netiks pieņemti.
Atpirkumam Bonusa saņemšanai var nodot tikai vienu veco ierīci.
Vecā viedtālruņa vērtība atkarīga no ierīces stāvokļa, modeļa un tirgus svārstībām. Veikala personāls novērtēs veco viedtālruni un tad attiecīgi piemēros atlaidi Akcijas preces cenai.
Vispārīgi noteikumi
Akcija ir paredzēta tikai klientiem mazumtirdzniecībā, un tā neattiecas uz precēm, kas tiek iegādātas tālākas pārdošanas nolūkā.
Ir spēkā Veikala vispārīgie pārdošanas un piegādes noteikumi, ja Pārdevējs nenosaka vai šie noteikumi īpaši neparedz citādi.
Klients nav tiesīgs saņemt atmaksu vai atlaidi, ja tiek konstatēts, ka klients nav ievērojis šos noteikumus vai ir negodīgi ietekmējis šīs Akcijas norisi.
Sūdzības par Akciju var iesniegt līdz 2019. gada 22. oktobrim, zvanot vai rakstot uz zvanu centru:
     Igaunijā: 800-7267, info@samsung.ee
     Latvijā: 8000-7267, info@samsung.lv
     Lietuvā: 8800-77777, info@samsung.lt