Privaatsuspoliitika

Sissejuhatus ja reguleerimisala
Kui me kasutame käesolevas dokumendis sõnu „Redeem“, „me“, „meie“ või „meid“, siis me peame silmas Redeem Ltd, kes töötleb teie tellimust. Redeem on sellisete isikuandmete vastutav ja volitatud töötleja.
Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas Redeem kogub, kasutab ja avalikustab teie isiklikku informatsiooni ja isikuandmeid („isikuandmed“).
 1. Veebisaidi kasutamisega, Redeemi pakutud teenuse kasutajaks registreerimisega ja/või Mobiiliringlus teenuste üldise kasutamisega nõustute oma isikuandmete kogumise ja kasutamisega käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil ja eesmärkidel.
 2. Kui teil on küsimusi veebilehe kaudu teie isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta või te soovite, et Redeem eemaldaks teie isikuandmed Redeemi andmebaasist või kui te ei soovi enam saada infot toodete ja teenuste kohta, võtke Redeemiga ühendust meili teel infosec@redeemgroup.com. Redeem tegeleb teie päringuga 48 tunni jooksul.
 3. Redeemil on õigus koguda ja töödelda järgmisi isikuandmeid:
  1. Informatsioon, mille annate veebilehel olevaid vorme/kaste täites. See sisaldab informatsiooni, mille annate veebisaidi kasutajaks registreerimisel, Redeemi teenuste, postimaterjali või lisateenuste tellimisel. Redeem võib küsida teilt infot ka siis, kui osalete võistluses või kampaanias ja kui teavitate veebisaidi probleemist.
  2. Kui te võtate meiega ühendust, on Redeemil õigus säilitada antud kirjavahetust;
  3. Reedemil on õigus paluda teil osaleda uuringutes, mida Redeem kasutab teaduslikel eesmärkidel, kuigi teil pole kohustust küsimustikele vastata; ja
  4. Paluda teie veebisaidi külastamisega seotud üksikasju, sealhulgas, kuid pole piiratud, liiklusandmed, asukohaandmed, veebilogide ja sideandmed, sõltumata, kas seda vajatakse Redeemi enda arveldamise eesmärkidel ja teie juurdepääsetavate ressursside jaoks.
Isikuandmete kasutamine ja säilitamine
 1. Kõiki isikuandmeid käsitletatakse rangelt konfidentsiaalsena, säilitatakse turvalisel viisil ja kasutatakse Redeemi poolt ainult Mobiiliringlus kasutamisega seotud eesmärkidel või muul viisil vastavalt sellele privaatsuspoliitikale. Täpsemalt on Redeemil vaja kasutada teie isikuandmeid Mobiiliringlus tellimuse töötlemiseks ning teie isikuandmeid kasutatakse järgmistel viisidel:
  1. Et registreerida teid veebisaidile ja hallata veebisaidi teenuseid;
  2. täita Redeemi kohustusi, mis tulenevad teie ja Redeemi vahel sõlmitud lepingutest;
  3. aidata täiustada Mobiiliringlus
  4. et aidata täiustada veebisaidi sisu ja teenuseid, mida Redeem pakub veebisaidi kasutajatele;
  5. Et tagada, et veebisaidi sisu esitatakse teie ja teie arvuti jaoks kõige efektiivsemal viisil;
  6. siseauditi eesmärgil.
 2. Kui olete otsustanud saada turundusteavet, võib Redeem teie isikuandmeid kasutada järgmistel viisidel:
  1. et teavitada teid meili teel uusimatest Redeemi toodetest ja teenustest. Kui soovite saada teavet selliste toodete ja teenuste kohta, tehke märge vastavasse kasti veebisaidil registreerimisel;
  2. Et viia läbi auhinna loosimisi ja võistlusi, kus võiksite osaleda;
  3. anda kasutajatele veebisaidi kaudu teavet uuenduste ja lisateenuste kohta;
  4. Et täiustada Redeemi profiili teist, et Redeem saaks teile pakkuda paremat ja personaalsemat teenust;
  5. Et viia läbi Redeemi oma demograafilise uuringu analüüsi. Sel eesmärgil võib Redeem teie andmeid kombineerida koondatud kujul (st anonüümselt) teiste kasutajatega seotud teabega; ja
  6. Edastada teie meiliaadressi, mida kasutatakse turunduseesmärkidel, Euroopa majandustsoonist välja, kuna Redeem kasutab USA ettevõtet, kui me oleme kindlaks teinud, et nad on omavahel sõlminud EL-US eraelu puutumatuse lepingu.
 3. Kahjuks pole teabe edastamine interneti kaudu täiesti turvaline. Kuigi Redeem annab endast parima teie isikuandmete kaitseks, ei saa Redeem garanteerida teie poolt veebisaidile esitatud andmete turvalisust ja iga ülekanne toimub omal vastutusel. Kui Redeem on saanud teie isikuandmed, kasutab Redeem rangeid reegleid ja turvafunktsioone, et vältida volitamata juurdepääsu.
 4. Redeem ei vastuta leviva teenusetõkestamise ründest põhjustatud kaotuse või kahjude eest, veebisaidi kasutusest tingitud viiruste või muude tehnoloogilselt kahjulike materjalide eest, mis võivad nakatada teie koduarvutit, arvutiseadmeid ja teisi omandimaterjale.
Laste informatsioon
Meie teenused ei ole suunatud alla 16-aastastele lastele. Kui te saate teada, et alla 16-aastane laps on edastanud meile oma isikuandmed nõusolekuta, võtke meiega ühendust.
Isikuandmete avalikustamine
 1. Redeem võib teie isikuandmeid edastada Redeemi töötajatele ja esindajatele, kes haldavad teie Redeemi olemasolevaid või tulevasi kontosid, tooteid ja teenuseid, ja kes võivad seda veebisaidi kasutamisega seotud eesmärkidel kasutada.
 2. Redeem võib avalikustada teie isikuandmeid Redeemi grupi ettevõtetele, partneritele ja sidusettevõtetele, sealhulgas Redeemi tütarettevõtetele, Redeemi põhivaldusettevõttele ja tema tütarettevõtetele vastavalt 2006. aasta ettevõtete seaduse sätetele, ja kõigile teistele ettevõtetele, kes on seotud Mobiiliringlus.
 3. Meie ettevõtte struktuuri muutmise ajal. Kui me ühineme, omandame, oleme pankrotis, likvideerimisel, ümberorganiseerimisel, mõne või kõikide Redeemi varade müümisel, rahastamisel, meie ettevõtte osa või terviku omandamisel.
 4. Redeem võib avaldada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele:
  1. Et kaitsta Redeemi töötajate, teiste kasutajate ja avalikkuse õiguseid, vara või isiklikku turvalisust;
  2. mis tahes ettevõttele või muule üksusele, kes omandab täielikult või osaliselt Redeemi ettevõtte, kuid rangelt tingimustel, et teie isikuandmeid kasutatakse jätkuvalt ainult käesoleva privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt;
  3. tingimuste täitmiseks;
  4. kui Redeemil on kohustus avalikustada või jagada teie isikuandmeid seadusliku kohustuse täitmiseks;
  5. pettuste kaitse ja kuritegevuse vähendamise eesmärgil (sealhulgas anda politseile teavet varastatud, blokeeritud, vale- või võltsitud seadmete kohta); ja
  6. Redeemi turunduse ja reklaamikommunikatsiooni, uurimistöö ja analüüsi läbi viimiseks (ainult koondatud kujul).
  7. Me võime kaasata kolmanda osapoole ettevõtteid või üksikisikuid teenusepakkujate või äripartneritena, et töödelda muud teavet ja toetada meie tegevust. Need kolmandad osapooled võivad näiteks pakkuda virtuaalarvuti- ja salvestusteenuseid.
IP-aadressid ja küpsised
 1. Redeem võib koguda infot teie arvuti kohta, sealhulgas kättesaadavuse korral teie IP-aadress, operatsioonisüsteem ja brauseritüüp süsteemihalduseks ja koondteabe esitamiseks. Tegemist on statistiliste andmetega kasutajate sirvimise toimingute ja mustrite kohta ning selle käigus ei tuvastata ühtegi isikut.
 2. Samal põhjusel võib Redeem küpsiseid kasutades saada teavet teie üldise Interneti kasutamise kohta. Küpsised on väikesed andmefailid, mille veebiserver saadab veebibrauserisse, et server saaks brauserist infot tagasi koguda. Need sisaldavad teavet, mis saadeatakse edasi teie arvuti kõvakettale. Redeem kasutab küpsiseid, et jälgida veebisaidi kasutamist, tuvastada tagasitulevaid kasutajaid ja võimaldada Redeemil kohandada veebisaidi osi vastavalt kasutaja eelnevatele saidi sirvimisharjumustele. Sellest tulenevalt aitavad nad veebisaidi parandamisele kaasa ja pakuvad paremat ja isikupärasemat teenust.
 3. Võite oma kõvakettalt igal ajal küpsised kustutada. Samuti võite oma brauseri seadistada küpsiste keelamiseks. Siiski peaksite teadma, et kui keelata küpsised, siis võib see piirata teie võimalust kasutada veebisaidi täielikku funktsionaalsust. Kui te ei ole oma brauseri seadistustes küpsistest keeldunud, siis annab Redeemi süsteem veebilehe sisselogimisel küpsised.
Turvalisus
Redeem suhtub turvalisusse tõsiselt. Meil on erinevaid meetmeid, et kaitsta teie poolt antud informatsiooni selle kadumise, väärkasutuse ja volitusteta juurdepääsu või avalikustamise eest. Need meetmed võtavad arvesse meie kogutava, töödeldava ja hoiustatava info tundlikkust ja praeguse tehnika arengut.
Kolmanda poole lingid
 1. Veebisait võib aeg-ajalt sisaldada linke Redeemi koostööpartnerite, reklaamijate ja sidusettevõtete veebisaitidele ja ka linke nende veebisaitidelt. Kui te vajutate mõnele nende veebisaitide lingile, pidage meeles, et neil veebisaitidel on oma privaatsuseeskirjad ja Redeem ei võta nende poliitikate eest mingit vastutust ega kohustust. Palun lugege neid eeskirju, enne kui sisestate oma isikuandmed neil veebisaitidel.
Andmete säilitamine
 1. Redeemi kogutud andmeid võib säilitada sõltuvalt järgmistest viisidest:
  1. Kui te valite turuteabe saamise, siis säilitatakse teie nimi ja e-posti aadress viis aastat pärast teie viimast tehingut;
  2. Kui te ei teinud seda valikut, siis säilitatakse käesoleva eeskirja punktis 3 toodud isikuandmeid kolm aastat pärast teie viimast tehingut;
  3. Teie tellimuste andmeid hoitakse vastavalt finantseeskirjadele seitse aastat.
Informatsioonile ligipääs
 1. Seadus annab teile õiguse tutvuda ja parandada või kustutada isikuandmeid või piirata teid puudutava teabe töötlemist. Teie juurdepääsuõigust saab kasutada seaduse kohaselt.
 2. Kui tunnete, et Redeem ei täida oma kohutusi teie andmete kaitsmisel, võite esitada teabevoliniku osakonnale kaebuse järgmisel lingil - https://ico.org.uk/concerns/
Käesoleva privaatsuspoliitika muudatused
 1. Me võime aeg-ajalt käesolevat eeskirja muuta ning sellisel juhul avaldame kõik muutused sellel lehel. Kui te jätkate teenuste kasutamist pärast nende muutuste jõustumist, siis te nõustute muudetud poliitikaga.

Kampaania

 1. Telia Eesti AS, registrikood: 10234957, aadress: Mustamäe tee 3, 15033, Harju Maakond, Tallinn, Eesti (edaspidi - Seller) korraldab Samsung Galaxy käekellade tagasiostukampaania (edaspidi – Kampaania).
 2. Kampaania toimub Müüja veebi- ja tavakauplustes (edaspidi iga kauplus eraldi – Kauplus).
 3. Kampaania toimub alates 21. septembrist 2018 09:00 kuni 12. oktoobrini 2018 23:59 (edaspidi – Kampaaniaperiood).
 4. Kampaaniatooteks on Samsung Galaxy käekell (mudelid nr SM-R805FZSASEB, SM-R815FZDASEB, SM-R815FZKASEB) (edaspidi – Kampaaniatoode).
 5. Kampaanias osalevatel klientidel on õigus soetada Kampaaniatoode allahindlusega allpool kirjeldatud korras.
 6. Kampaania läbiviimisel määrab kliendi vana nutikella või nutitelefoni (edaspidi – Vana Seade) tagasiostuväärtuse allpool kirjeldatud korras Redeem Nordics OÜ, registrikood: 11956374, aadress: Aardla tn 23, Tartu, 50110, Eesti (edaspidi – Partner).

Kampaanias osalemine

 1. Kui klient ostab Kampaaniaperioodil Kauplusest Kampaaniatoote ja valib tasumisel variandiks Vana Seadme tagastamise allpool kirjeldatud viisil, on tal lisaks Partneri poolt määratud Vana Seadme tagasiostuväärtusele õigus saada täiendavalt 100 eurot.
 2. Kampaania raames tagasiostetavate nutikella ja nutitelefoni mudelite nimekirjaga saab tutvuda aadressil www.tagasiost.ee.
 3. Tagasiost toimub kahes etapis: kui Kampaaniatoote soetamisel valib klient variandiks Vana Seadme tagastamise, siis kohaldatakse esimest 100 euro suurust allahindlust kohe ning ülejäänud tagasiostusumma tasutakse kliendile tagasimaksena pärast seda, kui klient on saatnud oma Vana Seadme Partnerile.
 4. Tagasimakse saamiseks pärast Kampaaniatoote soetamist peab klient külastama tagasiostu veebilehte, mis asub aadressil www.tagasiost.ee, märkima soetatud Kampaaniatoote IMEI-koodi, soetamise kuupäeva ja koha, hindama ise oma Vana Seadme väärtuse ja registreerima oma vana nutitelefoni tagasimüügi 26. oktoobriks 2018. Klient mõistab, et tema poolt antud hinnang on näitlik ja ligikaudne. Täpse tagasiostuväärtuse määrab Partner.
 5. Pärast seda, kui klient on määranud ise oma Vana Seadme väärtuse, pakib ta Vana Seadme talle edastatavasse ümbrikusse ja saadab selle koos allkirjastatud tagasiostulepinguga määratud pakiveoteenuse osutajat kasutades Partneril hiljemalt 11. novembriks 2018. Pakiveoteenus on tasuta. Kui klient ei saada oma Vana Seadet või allkirjastatud tagasiostulepingut ettenähtud kuupäevaks Partnerile, pole tal õigust vastavat tagasimakset saada.
 6. Eeldatakse, et Vana Seade, mille klient uue toote vastu tagastab, on kasutatud. Samas pole kliendil keelatud uut nutitelefoni või nutikella tagastada. Nutikell või nutitelefon ja kõik selle osad peavad olema valmistatud algse tootja poolt – võltsitud või kolmandate isikute poolt valmistatud asendusosadega nutikellasid ja nutitelefone vastu ei võeta.
 7. Vana Seadme väärtus sõltub seadme seisukorrast ja mudelist. Partner kontrollib Vana Seadme mudelit, hindab selle seisukorda ja kliendi poolt märgitud väärtust ning kas kinnitab kliendi hinnangu või muudab seda. Partner teavitab Klienti tema poolt antud hinnangust meili teel.
 8. Kliendile tehakse tagasimakse summas, mis vastab kas kliendi poolt antud või Partneri poolt korrigeeritud hinnangule, kolme päeva jooksul pärast seda, kui Partner on määranud toote väärtuse.
 9. Enne, kui klient oma Vana Seadme määratud pakiveoteenuse osutajale üle annab, peab ta eemaldama nutitelefonist kõik sellega seotud kliendikontod, sealhulgas, ent mitte üksnes, Google’i konto (kõik Android-seadmed), Samsungi Konto (Samsungi seadmed), iCloudi (iOS seadmed) ja taastama täielikult Vana Seadme tehasesätted. On soovitatav, et klient teeks väärtusliku info kaotsimineku vältimiseks sellest varundkoopia.
 10. Klient on kohustatud tutvuma tagasiostule kohaldatavate tingimustega, mis on avaldatud veebisaidil www.tagasiost.ee.

Üldtingimused

 1. Kampaania on mõeldud üksnes jaemüügiklientidele ning seda ei kohaldata edasimüügiks ostetavatele toodetele.
 2. Kampaaniale kohaldatakse Müüja üldisi müügi- ja tarnetingimusi, kui Müüja või käesolevad reeglid ei sätesta selgesõnaliselt teisiti.
 3. Kliendil ei ole õigust allahindlusele, kui selgub, et klient on käesolevaid tingimusi eiranud või on Kampaania protsessi lubamatult mõjutanud.
 4. Kampaaniat puudutavaid reklamatsioone saab esitada kuni 12. jaanuarini 2018, selleks tuleb helistada telefonil +372 639 7130 või saata meil aadressile info@telia.ee.

1. Ostja andmed
Ostja tegevusnimi on Redeem Nordics OÜ, registrinumbriga 11956374. Ettevõte turustab end Redeem Nordics OÜ nime all ning www.mobiiliringlus.ee interneti koduleheküljel. Redeem Nordics OÜ ostab ja kogub erinevate turunduskanalite kaudu mobiiltelefone, tahvelarvuteid ja iPode.
Ringluslepingu tingimusi aktsepteerides kinnitab Klient, et ta on tutvunud lepingu tingimuste ning Mobiiliringlus.ee kodulehel oleva informatsiooniga.
2. Mõisted
Kliendi all mõeldakse osapoolt, kes sõlmib lepingu kauba müümiseks Redeem Nordics OÜ-le, võtab vastu kauba eest saadava summa ja omab mobiiltelefone, tahvelarvuteid või iPode, mis müüakse Redeem Nordics OÜ-le.
Ringluspaketi all mõeldakse Ringluslepingut ja pehmendustega tagastusümbriku kombinatsiooni.
Mobiiltelefonide all mõeldakse mobiiltelefone, tahvelarvuteid ja iPode.
3. Mobiiltelefonid
Klientidele mobiiltelefonide eest makstava hüvitise summat mõjutavad mobiiltelefoni mark ja mudel ning nende seisukord. Mobiiltelefonid liigitatakse seisukorra alusel viite hinnaklassi: töötav, katkine, katkine ekraan, mittekäivituv ja parandamiskõlbmatu.Töötava mobiiltelefoni eest makstakse Mobiiliringlus.ee kodulehel märgitud täishinda, katkise mobiiltelefoni eest 65 % täishinnast, katkise ekraaniga telefonide eest 25 %, mittekäivituva eest 10 % ja parandamiskõlbmatu/ blokeeritud (iCloud Activation lock, Checkmendi, Google/Samsung Accounti, My Xperia Theft Protectioni või mobiilioperaatorite mustas nimekirjas) eest 0 %.
Katkine:
 • Aku puudub, kuid läheb tööle testakuga
 • Füüsiline kahjustus
 • Puuduvad osad
 • Katkised nupud või lülitid
 • Katkine kaamera, klaviatuur, kõlar, mikrofon jms.
 • Vigane SIM kaardi lugeja või laadija pesa
 • Vigane tarkvara
Katkine ekraan:
 • Katkine displei/ekraan
 • Katkine puuteekraan
 • Sissepõlenud värvidega ekraan
 • Valge ekraan
Parandamiskõlbmatu:
 • Katkine emaplaat (PCB), raske füüsiline kahjustus (näiteks telefon on pooleks)
Mittekäivituv:
 • Ei lähe tööle
 • Ei käivitu täielikult (telefon ei lae üles ennast, hangub käivitamisel)
 • Raskelt kahjustatud (terve ekraan puudu, sisseehitatud aku on paisunud)
Blokeeritud:
Pinnapealsed kahjustused (nt kriimud) ja mobiiltelefoni kulumine ei mõjuta mobiiltelefonide eest makstavat hinda. Redeem Nordics OÜ ei vastuta temale saabuva mobiiltelefoni või selle tarvikute seisukorra eest.
Redeem Nordics OÜ võtab vastu ka mobiiltelefonide akusid, akulaadijaid ning muid lisatarvikuid, kuid need ei mõjuta mobiiltelefonide eest makstavat rahasummat.
Müüdavate või taaskasutatavate mobiiltelefonidega seotud kolmandatest lepingutest või lepinguvälistest võlasuhetest tulenevate kohustuste täitmise eest vastutab Klient. Kliendi kohustus on lõpetada kõik kõne all oleva mobiiltelefoniga seotud lepingud enne mobiiltelefoni saatmist Redeem Nordics OÜ-le. Kliendi vastutusel on andmete kustutamine mobiiltelefonist enne mobiiltelefoni müümist Redeem Nordics OÜ-le.
4. Ringlusleping ja tehingu täitmine
Kui Klient soovib müüa või saata taaskasutusse oma mobiiltelefone, on Klient kohustatud kasutama Ringluslepingu ankeeti ning pehmendustega tagastusümbrikut. Klient täidab Ringluslepingus nõutavad andmed ja tagastab Ringluslepingu koos saadetavate mobiiltelefonidega pehmendustega tagastusümbrikus Redeem Nordics OÜ -le.
Ringlusleping seob mõlemat osapoolt, kui Klient on tagastanud oma Ringluslepingu täidetult ning Redeem Nordics OÜ esindaja on vastu võtnud Ringluslepingu ja tehingu objektiks olevad mobiiltelefonid. Sellisel juhul on Ringlusleping kehtivalt sõlmitud.
Ringluspaketi vastuvõtmisel avab Mobiiliringlus OÜ esmalt saadetise, hindab taaskasutatava mobiiltelefonide seisukorda ja maksab seisukorrale vastava hinna Kliendi Ringluslepingus avaldatud pangakontole käesolevas lepingus hiljem kirjeldatud viisil. Redeem Nordics OÜ -l on õigus dokumenteerida sündmusi parimal vajalikul viisil.
Mobiiliringlus OÜ-l on õigus Ringluslepingust ühepoolselt taganeda, kui saadetis on enne juhusliku kahjustumise ja hävimise riisiko üleminekut Redeem Nordics OÜ -le kannatada saanud või kui Ringlusleping on täidetud juhistega vastuoluliselt.
Klient on täitnud talle Ringluslepingust tuleneva saadetise üleandmise kohustuse saadetise vedajale üle andmisega. Redeem Nordics OÜ saab õiguse kogu saadetise sisule, olenemata vara hulgast ja kvaliteedist.
5. Hind ja maksmine
Kui Redeem Nordics OÜ on kindlaks teinud mobiiltelefonide margi, mudeli ja seisukorra arvutatakse ostuhind, mille Redeem Nordics OÜ on valmis maksma mobiiltelefonide eest. Mobiiltelefonide eest kujunev ostuhind sõltub Mobiiliringlus.ee kodulehel makstavast hinnast ja mobiiltelefonide seisukorrast, mida on kirjeldatud punktis 3.
Maksmine toimub pangaülekandega Kliendi poolt Ringluslepingus märgitud arvelduskontole. Arvekonto number peab olema Ringluslepingus kirjas ja see peab olema Eesti Vabariigis tegutseva panga arveldusarve, mis on Kliendi oma.
Redeem Nordics OÜ maksab mobiiltelefoni eest hiljemalt 48 tunni jooksul arvestades mobiiltelefonide vastuvõtuhetkest. Maksmise all mõeldakse siinjuures seda, et pangaülekanne või maksekorraldus läheb Redeem Nordics OÜ -lt Kliendile. Makse kinnituseks saadetakse Kliendile e-mail, kus on ära toodud mobiiltelefonide mark, mudel, konditsioon ja hind.
Redeem Nordics OÜ kohustub nõuetekohaselt käitlema kõiki saadetud mobiiltelefone ka siis, kui mobiiltelefoni eest ei maksta Kliendile selle halva seisukorra või müügiväärtuse puudumise tõttu. Redeem Nordics OÜ ei tagasta Ringluslepingu mõlemapoolse kohase täitmise puhul mobiiltelefone saatjale.
6. Isikuandmed ja andmekaitse
Redeem Nordics OÜ haldab kliendiregistrit, milles olevaid andmeid kasutatakse kliendisuhete ülalhoidmiseks ja korraldamiseks ning registrijuhendis selgitatud viisidel ka turustamiseks. Klient nõustub Ringluslepingu allkirjastamisel oma isikuandmete kirjeldatud käsitlemisega ning annab selleks oma nõusoleku.
7. Kuritarvitamine ja kuritarvitamiste takistamine
Redeem Nordics OÜ annab teada kõigist toimunud pettustest, süüteokatsetest ning muudest seadusvastastest tegevustest. Redeem Nordics OÜ võib kuritegude või muude seadusvastaste tegude toimepanemise korral või nende ärahoidmiseks registreerida andmeid vastavasse registrisse. Redeem Nordics OÜ -l on õigus teavitada politseid süütegudest, varastatud esemete käsitlemisest ning pettustest.
Redeem Nordics OÜ -l on õigus anda politseiametnikele toimunud ja tühistunud tehingute kohta vajalikku informatsiooni ja võimaldada politseile juurdepääs Redeem Nordics OÜ kliendiregistrile.
Redeem Nordics OÜ
Westendintie 1, 02160 Espoo, Finland
www.mobiiliringlus.ee
info@mobiiliringlus.ee